european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Carne Marinhoa
Countries of Origin: PT Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: PT/PDO/0117/0233 Druh výrobku: Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a drobky)
Stav: Zaevidovaná
 
Date of Registration:       21.06.1996
Date of 1st Amendment:       17.11.2012

Producer Group
Meno: Associação de criadores de Bovinos da Raça Marinhoa
Adresa: Quinta da Medela Verdemilho 3810‐455 Aveiro Telefone:234 480 470 Fax: 234 385 211 acrmarinhoa@gmail.com
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Meno: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adresa: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Orgán/kontrolný orgán
Meno: CERTIS -Controlo e Certificação, Lda.
Adresa: Rua Diana de Liz – Horta do Bispo – Ap.320 7006-804 Évora Telefone: 266 769 564/5 Fax: 266 769 566 certis@certis.pt
URL: Orgán/kontrolný orgán

Official Journal Publications
Official Journal L320 17.11.2012
Official Journal C71  09.03.2012
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
PT_0017_0233_SPE_PT_O.pdf    (PT_0017_0233_SPE_PT_O.pdf)
PT_0017_0233_SUM_DA.pdf    (PT_0017_0233_SUM_DA.pdf)
PT_0017_0233_SUM_DE.pdf    (PT_0017_0233_SUM_DE.pdf)
PT_0017_0233_SUM_EL.pdf    (PT_0017_0233_SUM_EL.pdf)
PT_0017_0233_SUM_EN.pdf    (PT_0017_0233_SUM_EN.pdf)
PT_0017_0233_SUM_ES.pdf    (PT_0017_0233_SUM_ES.pdf)
PT_0017_0233_SUM_FR.pdf    (PT_0017_0233_SUM_FR.pdf)
PT_0017_0233_SUM_IT.pdf    (PT_0017_0233_SUM_IT.pdf)
PT_0017_0233_SUM_NL.pdf    (PT_0017_0233_SUM_NL.pdf)
PT_0017_0233_SUM_PT_O.pdf    (PT_0017_0233_SUM_PT_O.pdf)Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky