european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Carne Cachena da Peneda
Countries of Origin: PT Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: PT/PDO/0005/0095 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       20.05.1999
Date of Publication:       13.12.2001
Date of Registration:       28.02.2002

Producer Group
Namn: Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, CRL
Adress: Rua Soares Pereira, nº 26 4974-010 Arcos de Valdevez Telefone: 258 510 200 Fax: 258 510 201 cooparcosbarca@mail.telepac.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adress: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: CERTIS -Controlo e Certificação, Lda.
Adress: Rua Diana de Liz – Horta do Bispo – Ap.320 7006-804 Évora Telefone: 266 769 564/5 Fax:266 769 566 certis@certis.pt
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L225 28.02.2002
Official Journal C354 13.12.2001

Other Documents
carne cachena da peneda.jpg    (carne cachena da peneda.jpg)
transferir.jpg    (transferir.jpg)
PT_0005_0095_SPE_PT_O.pdf    (PT_0005_0095_SPE_PT_O.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan