european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Cappero di Pantelleria
Countries of Origin: IT Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: IT/PGI/0017/0307 Typ av produkt: Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Status: Registrerad
 
Date of Registration:       21.06.1996
Date of 1st Amendment:       07.10.2010

National/Regional Authority
Namn: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Adress: Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare PQA III - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agro-alimentari Via XX Settembre n. 20 I-00187 Roma Tel.: +39/0646655104 - 5106 Fax: + 39/0646655306 e-mail: pqa3@mpaaf.gov.it
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Trapani
Adress:
Corso Italia n. 26
I-91100 Trapani
Tel: +39/0923800237
Fax: +39/0923800237
toruccio.miceli@tp.camcom.it
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal C22  29.01.2010
Official Journal L148 21.06.1996
Official Journal L264 07.10.2010

Other Documents
IT_0017_0307_SPE_IT_O.pdf    (IT_0017_0307_SPE_IT_O.pdf)
IT_0017_0307_SUM_DA.pdf    (IT_0017_0307_SUM_DA.pdf)
IT_0017_0307_SUM_DE.pdf    (IT_0017_0307_SUM_DE.pdf)
IT_0017_0307_SUM_EL.pdf    (IT_0017_0307_SUM_EL.pdf)
IT_0017_0307_SUM_EN.pdf    (IT_0017_0307_SUM_EN.pdf)
IT_0017_0307_SUM_ES.pdf    (IT_0017_0307_SUM_ES.pdf)
IT_0017_0307_SUM_FR.pdf    (IT_0017_0307_SUM_FR.pdf)
IT_0017_0307_SUM_IT_O.pdf    (IT_0017_0307_SUM_IT_O.pdf)
IT_0017_0307_SUM_NL.pdf    (IT_0017_0307_SUM_NL.pdf)
IT_0017_0307_SUM_PT.pdf    (IT_0017_0307_SUM_PT.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan