european_commission
DOOR

As from 1st January 2020, information on food PDO, PGI and TSG can be found on the eAmbrosia electronic register
Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Truskawka kaszubska / Kaszëbskô malëna
Countries of Origin: PL Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: PL/PGI/0005/0593 Typ av produkt: Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       19.03.2007
Date of Publication:       18.04.2009
Date of Registration:       28.11.2009

Producer Group
Namn: Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek
Adress: Kamienica Szlachecka, ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Adress: ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
Tel: 48/22 623 29 00
Fax: 48/22 623 29 98
sekretariat@ijhars.gov.pl
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: BioCert Małopolska Sp. z o.o. (date of accreditation:7/4/2005)
Adress: ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków
URL: Myndighet/kontrollorgan

Myndighet/kontrollorgan
Namn: Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni
Adress: ul. Polska 15, 81-969 Gdynia
URL: Myndighet/kontrollorgan

Myndighet/kontrollorgan
Namn: COBICO Sp. z o.o. (date of accreditation: 15/12/2006)
Adress: Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal C89  18.04.2009
Official Journal L313 28.11.2009

Other Documents
truskawki 01.jpg    (truskawki 01.jpg)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan