european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: Istra
Countries of Origin: SI ; HR Tipul cererii: DOP
Dossier Number: Multi/PDO/0005/01358 Tipul de produs: Clasa 1.5. Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri etc.)
Stare: Înregistrată
 
Data depunerii:       30.07.2015
Date of Publication:       17.09.2018
Date of Registration:       27.02.2019

Official Journal Publications
Official Journal C108 23.03.2016
Official Journal C327 17.09.2018Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page