european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Borrego Serra da Estrela
Countries of Origin: PT Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: PT/PDO/0017/0224 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Date of Registration:       13.11.1996

Producer Group
Namn: ESTRELACOOP - Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela, C.R.L.
Adress: R. Miguel Bombarda,  nº 20 6360‐344 Celorico da Beira Telefone: 271 741 321 Fax:271 743 340 estrelacoop@sapo.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adress: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: BEIRA TRADIÇÃO Certificação de Produtos da Beira, LDA
Adress: Urbanização Auto Mecânica, nº 8 r/c 6000-144 Castelo Branco Telefone: 272 329 843 Fax:272 329 843 beiratradicao@gmail.com
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L290 13.11.1996
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
PT_0017_0224_SPE_PT_O.pdf    (PT_0017_0224_SPE_PT_O.pdf)
PT_0017_0224_SUM_DA.pdf    (PT_0017_0224_SUM_DA.pdf)
PT_0017_0224_SUM_DE.pdf    (PT_0017_0224_SUM_DE.pdf)
PT_0017_0224_SUM_EL.pdf    (PT_0017_0224_SUM_EL.pdf)
PT_0017_0224_SUM_EN.pdf    (PT_0017_0224_SUM_EN.pdf)
PT_0017_0224_SUM_ES.pdf    (PT_0017_0224_SUM_ES.pdf)
PT_0017_0224_SUM_FR.pdf    (PT_0017_0224_SUM_FR.pdf)
PT_0017_0224_SUM_IT.pdf    (PT_0017_0224_SUM_IT.pdf)
PT_0017_0224_SUM_NL.pdf    (PT_0017_0224_SUM_NL.pdf)
PT_0017_0224_SUM_PT_O.pdf    (PT_0017_0224_SUM_PT_O.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan