european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Căutare | Contact | Login 3C/3CG
Comisia Europeană > Agricultură şi dezvoltare rurală > Agricultura şi alimentele > DOOR > Denomination Information

Nume: Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky
Countries of Origin: CZ ; SK Tipul cererii: SPG
Dossier Number: Multi/TSG/0007/0055 Tipul de produs: Clasa 1.2. Produse din carne (fierte, sărate, afumate etc.)
Stare: Înregistrată
 
Data depunerii:       21.05.2007
Date of Publication:       14.04.2010
Date of Registration:       22.02.2011
Date of 1st Amendment:       19.10.2017

Official Journal Publications
Official Journal L47  22.02.2011
Official Journal C94  14.04.2010
Official Journal L269 19.10.2017
Official Journal C167 11.05.2016Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.
Top of the page