european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut
Countries of Origin: DE Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: DE/PGI/0005/0717 Вид на продукта: Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       02.09.2008
Date of Publication:       29.06.2011
Date of Registration:       13.07.2012
Date of 1st Amendment:       01.03.2017

Official Journal Publications
Official Journal L182 13.07.2012
Official Journal C189 29.06.2011
Official Journal L54  01.03.2017
Official Journal C403 01.11.2016Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page