european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Scrumbie de Dunăre afumată
Countries of Origin: RO Druh žiadosti: CHZO
Dossier Number: RO/PGI/0005/02234 Druh výrobku: Trieda 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       26.10.2016
Date of Publication:       08.05.2018
Date of Registration:       03.12.2018

Official Journal Publications
Official Journal C162 08.05.2018
Official Journal L307 03.12.2018


Začiatok stránky