european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Scrumbie de Dunăre afumată
Countries of Origin: RO Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: RO/PGI/0005/02234 Produkta veids: 1.7. grupa. Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       26.10.2016
Date of Publication:       08.05.2018
Date of Registration:       03.12.2018

Official Journal Publications
Official Journal L307 03.12.2018
Official Journal C162 08.05.2018


Lapas augša