european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Patata di Bologna
Countries of Origin: IT Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: IT/PDO/0005/0349 Druh výrobku: Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       15.06.2004
Date of Publication:       08.08.2009
Date of Registration:       19.03.2010
Date of 1st Amendment:       24.08.2012

Official Journal Publications
Official Journal L69  19.03.2010
Official Journal C186 08.08.2009
Official Journal L229 24.08.2012


Začiatok stránky