european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Abricots rouges du Roussillon
Countries of Origin: FR Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: FR/PDO/0005/01328 Druh výrobku: Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       15.04.2015
Date of Publication:       03.10.2015
Date of Registration:       16.02.2016

Official Journal Publications
Official Journal L39  16.02.2016
Official Journal C327 03.10.2015


Začiatok stránky