european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Mojama de Isla Cristina
Countries of Origin: ES Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: ES/PGI/0005/01211 Вид на продукта: Клас 1.7. Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       10.03.2014
Date of Publication:       01.10.2015
Date of Registration:       16.02.2016

Official Journal Publications
Official Journal C323 01.10.2015
Official Journal L39  16.02.2016


Top of the page