european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte
Countries of Origin: IT Druh žiadosti: CHZO
Dossier Number: IT/PGI/0317/0305 Druh výrobku: Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Stav: Žiadosť podaná
 
Dátum podania žiadosti:       05.04.2019


Začiatok stránky