european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Liquirizia di Calabria
Countries of Origin: IT Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: IT/PDO/0205/00644 Druh výrobku: Trieda 1.8. Iné výrobky z prílohy I k zmluve (korenie atď.)
Stav: Stiahnutá
 
Dátum podania žiadosti:       10.05.2018
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       16.04.2019


Začiatok stránky