european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Liquirizia di Calabria
Countries of Origin: IT Pieteikuma veids: ACVN
Dossier Number: IT/PDO/0205/00644 Produkta veids: 1.8. grupa. Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u.c.).
Statuss: Atsaukts
 
Iesniegšanas datums:       10.05.2018
Date of Publication:       13.12.2018
Date of Registration:       16.04.2019


Lapas augša