Ekologiskt jordbruk

EU:s verksamhet

EU:s verksamhet

I och med att efterfrågan på och produktionen av ekologiska produkter har ökat, har också EU intensifierat sina insatser när det gäller handlingsplaner, normer och övervakning.

EU-lagstiftning

EU-lagstiftningen ser till att ”ekologiskt” betyder samma sak för alla europeiska konsumenter och producenter. EU tar fram lagstiftning om ekologiska produkter i samarbete med medlemsländerna och med stöd från rådgivande och tekniska kommittéer och expertorgan.

 • Kortfattad översikt över EU:s lagstiftning om ekologiska produkter
 • Föreskrivande kommittén och rådgivande gruppen för ekologiskt jordbruk
 • EU:s hållning i frågor som gäller livsmedelskvalitet

Policyarbete

EU:s policy för ekologiska produkter utformas genom

 • diskussioner i den enhetsövergripande styrgruppen
 • samråd med berörda parter och utlåtanden från experter .

EU-regler för ekologisk produktion

EU-reglerna omfattar det ekologiska jordbrukets hela leveranskedja – från produktion till kontroll och märkning.

 • Ekologiskt jordbruk
 • Växter och vegetabiliska produkter
 • Utsädesdatabas – leverantörer av ekologiskt utsäde och förökningsmaterial
 • Animalieproduktion, ekologiskt kött och ekologiska mejeriprodukter
 • Bearbetade produkter
 • Alger och vattenbruksprodukter
 • Ekologiskt vin och odling av ekologiska druvor

Handel

 • Regler för handeln med ekologiska produkter
 • Kontrollorgan
 • EU:s handelspartner

EU:s handlingsplan från 2004

Den europeiska handlingsplanen för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk innehåller 21 initiativ som ska utveckla den ekologiska livsmedelsmarknaden genom att öka effektiviteten, öppenheten och konsumenternas förtroende.

Data och statistik

EU:s ekologiska livsmedelsmarknad värderades 2011 till 19,7 miljarder euro med en ekologisk jordbruksareal på totalt 9,6 miljoner hektar, vilket är betydligt mer än 2002 (5,6 miljoner hektar).

 • Läs mer om utvecklingen i 2013 års rapport om ekologiskt jordbruk i EU.
 • Hitta aktuella data och siffror från hela EU.

Expertrådgivning

 • Lär dig mer om arbetet i expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion.
 • Läs den särskilda expertgruppens rekommendationer.
 • Hitta dokumentation om möten, slutrapporter, ansökningsomgångar m.m.