Agricultura ecologică

Politica UE

Politica UE

Datorită creșterii cererii și producției de produse bio în UE, Uniunea și-a intensificat eforturile în materie de punere în aplicare a politicilor, standardizare și monitorizare.

Legislația UE

Legislația europeană garantează că noțiunea de „bio” are același înțeles pentru consumatorii și producătorii din întreaga UE. Legislația privind produsele bio este elaborată cu participarea statelor membre și cu ajutorul comitetelor tehnice și consultative și al grupurilor de experți.

 • Citiți o scurtă prezentare generală a legislației UE privind producția ecologică.
 • Aflați mai multe despre comitetul de reglementare și grupul consultativ privind agricultura ecologică .
 • Poziția UE privind politica în domeniul calității produselor alimentare .

Elaborarea politicii

Revizuirea politicii UE:

 • Grupul de coordonare interservicii
 • Consultare cu părțile implicate și audieri ale experților .

Normele UE în materie de producție

Reglementările europene acoperă lanțul de aprovizionare al agriculturii ecologice, de la producție, până la control și etichetare.

 • Cadrul juridic - acțiunile UE în domeniul agriculturii ecologice și cadrul juridic aferent.
 • Plante și produse vegetale - dispozițiile aplicabile produselor vegetale în UE.
 • Baza de date referitoare la semințe - sursa oficială de baze de date cu furnizorii de semințe ecologice și material săditor.
 • Creșterea animalelor - carne și produse lactate bio: dispozițiile aplicabile producției animaliere în UE.
 • Produsele prelucrate - dispozițiile aplicabile produselor prelucrate.
 • Alge marine și acvacultură - dispozițiile aplicabile acvaculturii și algelor marine.
 • Vinul bio - cultivarea strugurilor bio pentru producția de vin este în creștere. Mai multe despre dispozițiile aplicabile producției de vin bio în UE.

Normele UE în materie de comerț

 • Informați-vă în legătură cu normele aplicabile în materie de comerț cu produse bio.
 • Aflați care sunt organismele de control competente.
 • Aflați mai multe despre partenerii comerciali ai UE.

Planul de acțiune 2004

Planul european de acțiune pentru o alimentație și o agricultură ecologică a stabilit 21 de inițiative, cu scopul de a atinge anumite obiective legate de dezvoltarea pieței alimentelor bio prin creșterea eficacității și transparenței acesteia, precum și prin sporirea încrederii consumatorilor.

Date și statistici

Piața UE pentru alimentele bio a fost evaluată la 19,7 miliarde de euro în 2011. Suprafața cultivată ecologic a crescut de la 5,6 milioane de hectare, în 2002, la 9,6 milioane de hectare, în 2011.

 • Consultați raportul pe 2013 asupra agriculturii ecologice în UE pentru a afla mai multe despre evoluția acestui sector.
 • Ultimele date și cifre pentru tot teritoriul UE.

Consultanță de specialitate

 • Urmăriți lucrările grupului de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice.
 • Citiți recomandările grupului ad hoc de experți.
 • Găsiți documentele necesare pentru reuniuni, rapoarte finale, cereri de candidaturi, etc.