Rolnictwo ekologiczne

Polityka UE

Polityka UE

Wraz ze wzrostem popytu na produkty ekologiczne i ich produkcji Unia Europejska podejmuje też coraz więcej działań w zakresie wdrażania polityki w tej dziedzinie, a także wprowadzania odpowiednich norm i nadzorowania ich stosowania.

Prawodawstwo UE

Przepisy prawa unijnego gwarantują, że oznaczenie „ekologiczny” jest rozumiane w taki sam sposób przez konsumentów i producentów w całej UE. Prawodawstwo dotyczące produktów ekologicznych powstaje przy współudziale państw członkowskich i przy wsparciu komitetów doradczych i technicznych oraz innych organów eksperckich.

 • Zapoznaj się z krótkim opisem przepisów UE dotyczących produkcji ekologicznej.
 • Dowiedz się więcej o działalności komitetu regulacyjnego i grupy doradczej ds. rolnictwa ekologicznego .
 • Sprawdź, jakie jest stanowisko UE w sprawie polityki jakości produktów spożywczych .

Kształtowanie polityki

Dowiedz się, jak nadaje się kierunek polityce UE poprzez:

 • spotkania grupy roboczej złożonej z przedstawicieli różnych służb
 • konsultacje z zainteresowanymi stronami i z ekspertami .

Przepisy UE dotyczące produkcji ekologicznej

Obowiązujące w całej Unii Europejskiej rozporządzenia regulują łańcuch dostaw w tej dziedzinie – od etapu produkcji, przez jej kontrolę aż po etykietowanie produktów.

 • Ramy prawne – sprawdź, jakie działania podejmuje Unia Europejska w odniesieniu do produkcji ekologicznej i jakie ramy prawne wprowadziła.
 • Rośliny i produkty roślinne – dowiedz się, jakie przepisy stosuje się w UE do produktów roślinnych.
 • Bazy danych dotyczące nasion – oficjalne informacje o bazach danych dotyczących dostawców nasion ekologicznych i materiału rozmnożeniowego.
 • Zwierzęta gospodarskie – ekologiczne mięso i przetwory mleczne: zobacz, jakie przepisy stosuje się w UE w tych dziedzinach.
 • Produkty przetworzone – dowiedz się, jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych.
 • Wodorosty morskie i akwakultura – zapoznaj się z przepisami w tych dziedzinach.
 • Wino ekologiczne – wzrasta odsetek upraw ekologicznych winogron do produkcji wina. Sprawdź, jakie przepisy stosuje się w UE w tej dziedzinie.

Przepisy UE dotyczące handlu

 • Dowiedz się, jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do handlu produktami ekologicznymi.
 • Zobacz, które organy kontrolne sprawdzają przestrzeganie przepisów.
 • Przeczytaj o partnerach handlowych UE.

Plan działań UE z 2004 r.

W europejskim planie działań na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego określono 21 inicjatyw służących osiągnięciu określonych celów w zakresie rozwoju rynku żywności ekologicznej. Plan zakładał zwiększenie skuteczności i przejrzystości działań oraz wzmocnienie zaufania konsumentów.

Dane i statystyki

Unijny rynek żywności ekologicznej wyceniono w 2011 r. na 19,7 mld euro. Łączna powierzchnia upraw sklasyfikowanych jako ekologiczne wynosiła w 2011 r. 9,6 mln hektarów – spory wzrost z poziomu 5,6 mln hektarów w 2002 r.

 • Zapoznaj się z treścią sprawozdania z 2013 r. na temat rolnictwa ekologicznego w UE, aby dowiedzieć się, jakie zmiany następują w tym sektorze.
 • Poznaj najnowsze fakty i liczby dotyczące całej UE.

Doradztwo ekspertów

 • Zobacz, na czym polega praca grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w dziedzinie produkcji ekologicznej.
 • Zapoznaj się z zaleceniami grupy ekspertów ad hoc.
 • Poszukaj dokumentacji dotyczącej m.in. zebrań, sprawozdań końcowych i zaproszeń do składania wniosków.