Bioloģiskā lauksaimniecība

ES politika

ES politika

Eiropas Savienībā pieaugot pieprasījumam pēc ekoloģiski tīriem produktiem un to ražošanas apjomam, ES ir pastiprinājusi darbu attiecībā uz politikas īstenošanu, standartiem un uzraudzību.

ES tiesību akti

ES tiesību akti nodrošina, ka “bioloģisks” un “ekoloģiski tīrs” nozīmē vienu un to pašu visiem patērētājiem un ražotājiem ES. Tiesību akti par bioloģisko produkciju ir izstrādāti ar dalībvalstu līdzdalību un konsultatīvo un tehnisko komiteju un ekspertu palīdzību.

 • Lasiet īsu pārskatu par ES tiesību aktiem attiecībā uz bioloģiskajiem produktiem.
 • Sīkāk par regulatīvo komiteju un Bioloģiskās lauksaimniecības padomdevēju grupu.
 • ES nostāja attiecībā uz pārtikas kvalitātes politiku .

Politikas izstrāde

ES politika tiek veidota šādi:

 • apspriežoties dienestu vadības grupā ,
 • apspriežoties ar ieinteresētajām personām un uzklausot ekspertus .

ES noteikumi par bioloģisko ražošanu

ES noteikumi attiecas uz visu bioloģiskās lauksaimniecības piegādes ķēdi — no ražošanas līdz kontrolei un marķēšanai.

 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Augi un augu produkti
 • Sēklu datubāze — ekoloģiski tīru sēklu un pavairošanas materiāla piegādātāju datubāze
 • Dzīvnieku izcelsmes produkti, ekoloģiski tīra gaļa un piena produkti
 • Pārstrādāti produkti
 • Jūraszāle un akvakultūra
 • Ekoloģiski tīrs vīns un ekoloģiski tīru vīnogu audzēšana

Tirdzniecība

 • Noteikumi par tirdzniecību ar ekoloģiski tīriem produktiem
 • Kontroles iestādes
 • ES tirdzniecības partneri

ES 2004. gada rīcības plāns

Eiropas rīcības plānā attiecībā uz bioloģisko pārtiku un lauksaimniecību ir noteikta 21 iniciatīva, lai sasniegtu noteiktus mērķus bioloģiskās pārtikas tirgus izveidē, paaugstinot efektivitāti, pārredzamību un patērētāju uzticību.

Dati un statistika

ES bioloģisko pārtikas produktu tirgus 2011. gadā bija novērtēts 19,7 miljardu eiro vērtībā. 2002. gadā bioloģiski apstrādāja pavisam 5,6 miljonus hektāru, bet 2011. gadā — 9,6 miljonus hektāru.

 • 2013. gada ziņojums par bioloģisko lauksaimniecību ES
 • Jaunākie fakti un skaitļi no visas ES

Lietpratēju padoms

 • Iepazīstieties ar ekspertu grupas darbu, kas sniedz tehniskas konsultācijas par bioloģisko ražošanu.
 • Lasiet īpašās ekspertu grupas ieteikumus.
 • Atrodiet nepieciešamos dokumentus par sanāksmēm, galīgos ziņojumus, pieteikumu konkursu paziņojumus u.c.