Biogazdálkodás

Uniós szakpolitika

Uniós szakpolitika

Folyamatosan bővül a biotermékek iránti kereslet és a biotermékek előállítása az Európai Unióban. Erre reagálva az EU fokozza a szakpolitikai végrehajtás, a szabványosítás és a termékellenőrzés terén tett erőfeszítéseit.

EU-jog

Az uniós szabályok egyértelműen meghatározzák mind a fogyasztók, mind a termelők számára, hogy mely termékek minősülnek „bioterméknek”, „ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszernek” stb. Az ökológiai termékekre vonatkozó uniós szabályok a tagállamok közreműködésével, valamint tanácsadó és műszaki bizottságok, szakértői testületek segítségével kerülnek kidolgozásra.

 • Rövid áttekintés a biotermékek uniós szabályozásáról
 • További információk a szabályozó bizottságról és a biogazdálkodással foglalkozó tanácsadó csoportról
 • Az EU élelmiszer-minőségi szakpolitikája

A szakpolitika fejlesztése

Az uniós szakpolitika felülvizsgálatára:

 • a szolgálatközi irányítócsoportban , illetve
 • az érdekelt felekkel folytatott konzultáció és szakértői meghallgatások eredményeképpen kerül sor.

A termelésre vonatkozó uniós szabályok

EU-szintű szabályok vonatkoznak a biotermék-ellátási lánc egészére, a termeléstől az ellenőrzésen át egészen a címkézésig.

 • Jogi keret – a biotermékekre vonatkozó európai uniós intézkedések, az ökológiai gazdálkodás jogi keretrendszere
 • Növények és növényi termékek – a haszonnövényekre és a terményekre vonatkozó EU-szabályok
 • Vetőmag-adatbázis – a biovetőmagok és a bio-szaporítóanyagok szállítóinak hivatalos adatbázisa
 • Állatállomány – ökológiai gazdálkodásból származó hús- és tejtermékek: az állattenyésztésre vonatkozó uniós szabályok
 • Feldolgozott termékek – a feldolgozott termékekre vonatkozó szabályok
 • Tengerimoszat-termesztés, akvakultúra – a tengerimoszat-termesztésre és az akvakultúrára vonatkozó uniós szabályok
 • Biobor – egyre jelentősebb a borászati célú bioszőlő-termesztés Európában. Itt utánanézhet, milyen uniós szabályok vonatkoznak a bioborászatra.

A termelésre vonatkozó uniós szabályok

 • Az ökológiai eredetű termékek kereskedelmére vonatkozó uniós szabályok
 • Közreműködő ellenőrző szervek
 • Az EU kereskedelmi partnerei

Az EU 2004-es cselekvési terve

A bioélelmiszerekre és a biogazdálkodásra vonatkozó európai cselekvési terv 21 kezdeményezést fogalmaz meg. Ezek a kezdeményezések a bioélelmiszer-piac fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések elérésére irányulnak a hatékonyság, az átláthatóság és a fogyasztói bizalom növelése révén.

Adatok és statisztikák

2011-ben a biotermékek uniós piacának értéke 19,7 milliárd euró volt, az ökológiai szempontok szerint művelt földterületek nagysága pedig 2002 és 2011 között 5,6 millió hektárról 9,6 millió hektárra nőtt.

 • A Bizottság 2013. évi jelentése átfogó képet nyújt az uniós biogazdálkodásban az utóbbi időben bekövetkezett fejleményekről.
 • Naprakész adatok és tények az EU-ból

Szaktanácsadás

 • A biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport munkája
 • Az ad-hoc szakértői testület ajánlásai
 • Üléseken, szakmai találkozókon, illetve jelentések, pályázati felhívások stb. elkészítéséhez felhasználható dokumentumok