Luomumaatalous

EU:n politiikka

EU:n politiikka

Koska luomutuotanto ja luomutuotteiden kysyntä kasvavat koko ajan, EU on aktiivisesti kehittänyt luomualan sääntelyä, standardeja ja valvontajärjestelmiä.

EU-lainsäädäntö

EU:n säädöksillä huolehditaan siitä, että kuluttajat ja tuottajat ymmärtävät sanan "luomu" samalla tavoin kaikkialla EU:ssa. Luonnonmukaista tuotantoa koskeva lainsäädäntö on laadittu yhteistyössä EU:n jäsenmaiden kanssa. Mukana on ollut myös neuvoa-antava ja tekninen komitea sekä eri asiantuntijaelimiä.

 • Tiivistelmä luomualan EU-lainsäädännöstä
 • Luonnonmukaisen maatalouden sääntelykomitea ja neuvoa-antava ryhmä
 • Elintarvikkeiden laatupolitiikka EU:ssa

Politiikan kehittäminen

Luomualan EU-politiikan kehittämisessä ovat mukana

 • komission yksiköiden välinen ohjausryhmä
 • alan intressiryhmät ja asiantuntijat, joita kuullaan erityisen kuulemismenettelyn yhteydessä.

Luomutuotannon EU-säännöt

Luomutuotteiden koko tuotantoketjua – muun muassa tuotantoa, valvontaa ja tuotemerkintöjä – säännellään EU-säädöksin:

 • säädöskehys – luonnonmukaista maataloutta koskevat EU:n säädökset
 • kasvintuotanto ja kasvituotteet
 • luomulisäysaineiston (siemenet ja taimiaineisto) toimittajien tietokannat
 • kotieläintuotanto, liha- ja maitotuottee t
 • jalostetut luomutuotteet
 • merilevät ja vesiviljelyeläimet
 • luomuviini

Luomutuotteiden kauppa

 • Luomutuotteiden kaupan EU-säännöt
 • Valvontaelimet
 • EU:n kauppakumppanit

EU:n luomualan toimintasuunnitelma (2004)

Luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan sisältyy lukuisia toimia, joilla on pyritty kehittämään luomutuotteiden markkinoita, parantamaan toiminnan tehokkuutta ja avoimuutta ja lisäämään kuluttajien luottamusta luomualaan.

Faktatietoa ja tilastoja

Vuonna 2011 EU:n luomuelintarvikemarkkinoiden arvo oli noin 19,7 miljardia euroa ja luomuviljelyala oli 9,6 miljoonaa hehtaaria (vrt. 5,6 hehtaaria vuonna 2002).

 • Raportti EU:n luomutuotannosta 2013
 • Tilastotietoa luomutuotannosta EU-maissa

Asiantuntija-apua

 • Tietoa teknistä luomutuotantoneuvontaa antavan asiantuntijaryhmän toiminnasta
 • Asiantuntijaryhmän suositukset
 • Asiakirjoja kokouksia, raportteja, tarjouskilpailuja, hakemuksia yms. varten