Økologisk landbrug

EU-politik

EU-politik

I takt med at efterspørgslen på og produktionen af økologske varer i Europa er steget, er EU's bestræbelser med hensyn til gennemførelse af politikker, standarder og overvågning også vokset.

EU-lovgivningen

EU's regler sikrer, at "økologisk" betyder det samme for forbrugere og producenter over alt i EU. Lovgivning om økologiske varer udvikles i samarbejde med medlemslandene og med hjælp fra rådgivende og tekniske udvalg og ekspertgrupper.

 • Se en kort oversigt over EU's lovgivning om økologiske produkter.
 • Læs mere om forskriftskomitéen og rådgivningsgruppen om økologisk landbrug.
 • Find ud af, hvor EU står med hensyn til politikken for fødevarekvalitet.

Udformning af politikken

Se hvordan EU-politikken gennemgås gennem:

 • den tværtjenstlige styringsgruppe
 • høringer af stakeholdere og eksperter.

EU-regler for produktion

Det økologiske landbrugs forsyningskæde - lige fra produktion til kontrol og mærkning - er omfattet af EU-forordninger.

 • Lovgrundlag - find ud af, hvad EU gør for økologien, og hvilke juridiske rammer der er på området.
 • Planter eller planteprodukter – find ud af, hvilke regler der gælder for planteprodukter i EU.
 • Frødatabasen – den officielle ressource til databaser over leverandører af økologiske frø og plantemateriale.
 • Husdyr – økologisk kød og økologiske mejeriprodukter: Læs om reglerne for husdyrbrug i EU.
 • Forarbejdede produkter – læs om reglerne for forarbejde produkter.
 • Tang og akvakultur – læs om reglerne for tang og akvakultur.
 • Økologisk vin – der dyrkes flere og flere økologiske druer. Læs om reglerne for produktion af økologisk vin i EU.

EU-regler for handel

 • Læs om reglerne for handel med økologiske produkter.
 • Find ud af, hvilke kontrolorganer, der er involveret.
 • Læs om EU's handelspartnere.

EU-aktionsplanen 2014

EU-aktionsplanen for økologiske fødevarer og økologisk landbrug fastsætter 21 initiativer for at opnå bestemte mål inden for udvikling af det økologiske fødevaremarked gennem øget effektivitet og åbenhed og større forbrugertillid.

Data og statistik

EU's marked for økologiske fødevarer blev vurderet til 19,7 mia. euro i 2011 med et samlet økologisk dyrket areal på 9,6 mio. hektarer - en stigning fra 5,6 mio. hektarer i 2002.

 • Se rapporten fra 2013 om økologisk landbrug i EU, og læs om udviklingen i EU's økologiske landbrugssektor.
 • Se de seneste tal og fakta fra hele EU.

Ekspertrådgivning

 • Find ud af, hvad ekspertgruppen med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion laver.
 • Læs ad hoc-ekspertgruppens henstillinger.
 • Find nødvendige dokumenter til møder, endelige rapporter, indkaldelser af ansøgninger med mere.