Ekologické zemědělství

Politika EU

Politika EU

Spolu s rostoucí produkcí ekologických výrobků a poptávkou po nich EU zintenzivňuje svou činnost a zavádí specifické politiky, normy a kontroly.

Právní předpisy EU

Právní předpisy EU zajišťují to, aby se pod označením „ekologický“ rozumělo to samé pro spotřebitele i výrobce v celé EU. Právní předpisy týkající se ekologických produktů se vytvářejí za účasti členských států a s pomocí poradních a technických výborů a odborných subjektů.

 • Stručný přehled právních předpisů EU v oblasti ekologického zemědělství
 • Více informací o regulativním výboruporadní skupině pro ekologické zemědělství
 • Postoj Evropské unie k politice jakosti potravin

Tvorba politiky

Informace o tom, jak probíhá přezkum politiky EU prostřednictvím:

 • meziútvarové řídící skupiny
 • konzultací se zúčastněnými stranamislyšeními odborníků.

Předpisy EU v oblasti výroby

Předpisy EU se vztahují na celý dodavatelský řetězec ekologického zemědělství – od produkce po kontrolu a označování.

 • Právní rámec – činnost Evropské unie v oblasti ekologického zemědělství a související legislativa.
 • Rostliny a rostlinné produkty – předpisy upravující rostlinnou výrobu v EU.
 • Databáze osiv – oficiální přehled databází dodavatelů ekologických osiv a rozmnožovacího materiálu.
 • Hospodářská zvířata – ekologické masné a mléčné výrobky: pravidla pro živočišnou výrobu v EU.
 • Zpracované výrobky – pravidla pro zpracované výrobky.
 • Mořské řasy a akvakultura – pravidla pro pěstování mořských řas a akvakulturu.
 • Ekologická produkce vína – pěstování ekologických hroznů pro výrobu vína získává na popularitě. Více informací o pravidlech pro ekologickou produkci vína v EU.

Předpisy EU v oblasti obchodu

 • Pravidla pro obchod s ekologickými produkty
 • Informace o příslušných kontrolních orgánech
 • Více informací o obchodních partnerech EU

Akční plán EU 2004

Evropský akční plán pro ekologické potraviny a zemědělství stanovil 21 iniciativ. Má dosáhnout určitých cílů v oblasti rozvoje trhu s ekologickými potravinami zvýšením důvěry spotřebitelů, efektivity a transparentnosti.

Údaje a statistiky

Hodnota trhu EU s ekologickými potravinami v roce 2011 představovala 19,7 miliard eur. Celková obdělávaná plocha v rámci ekologického zemědělství činila v témže roce 9,6 milionů hektarů (oproti 5,6 milionům hektarů v roce 2002).

 • Více informací o vývoji tohoto odvětví vám poskytne zpráva o ekologickém zemědělství v EU za rok 2013
 • Aktuální informace a údaje z celé EU

Odborné poradenství

 • Informace o práci skupiny odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce
 • Doporučení speciálně zřízené skupiny odborníků
 • Přehled důležitých podkladů pro zasedání, závěrečných zpráv, výzev k podávání žádostí apod.