Ekološko kmetijstvo

Finančna sredstva EU

Finančna sredstva EU

SKP in razvoj podeželja

Vas zanima, kaj prinaša politika razvoja podeželja ekološkim kmetijam in kakšen delež neposrednih plačil v okviru nove skupne kmetijske politike je namenjen skrbi za okolje (2014–2020)?

Finančna sredstva EU in nova SKP

Z letom 2014 bo nova skupna kmetijska politika (SKP) bolj ekološko naravnana. Med letoma 2014 in 2020 bo podeželskim območjem v EU namenila 100 milijard evrov in tako pomagala kmetom pri reševanju težav, povezanih s kakovostjo tal in vode, biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami. Preberite več o novi SKP.

Kako postati ekološki pridelovalec

Tu so še nasveti o tem, kako postati ekološki pridelovalec v EU.