Βιολογική γεωργία

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

ΚΓΠ και αγροτική ανάπτυξη

Ενδιαφέρεστε να μάθετε το πώς η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα βοηθήσει τις βιολογικές καλλιέργειες ή το τι σημαίνει για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (2014-2020);

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ και η νέα ΚΓΠ

Από το 2014 και μετά, η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) γίνεται οικολογικότερη. Το διάστημα 2014-2020, πάνω από 100 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα του γεωργικού κλάδου, όπως η ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, η βιοποικιλότητα και οι κλιματικές αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα ΚΓΠ.

Πώς μπορείτε να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων;

Τι πρέπει να κάνετε για να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ.