Ekologiskt jordbruk

Konsumentförtroende

Konsumentförtroende

Över 70 procent av EU:s invånare säger att de har förtroende för ekologiska produkter, men nästan 60 procent vill att kontrollsystemet ska förbättras. Konsumentförtroendet handlar om mer än bara kvalitet. Det gäller också miljöskydd, bra villkor för djuren och landsbygdsutveckling.

Certifiering och förtroende

  • EU:s ekomärkning ser till att ekologiska produkter är lätta att känna igen och alltid uppfyller samma höga standard.
  • Livsmedelskvalitet – 90 procent av EU:s invånare tror att "ekologiskt" automatiskt betyder att maten inte är genmodifierad. Ta reda på vilka begränsningar som finns för bekämpningsmedel, gödsel och antibiotika, och hur bönderna skapar högkvalitativa produkter genom växtföljder och säsongsanpassning.
  • Besiktning och kontroll. Bara hälften av EU:s invånare vet att alla ekologiska aktörer kontrolleras minst en gång om året. Se hur kontrollerna fungerar från början till slut.
  • Kort leveranskedja. Ekologiskt jordbruk betyder kortare transportavstånd och snabbare leveranser från jord till bord.

Naturen

Ekologisk produktion kombinerar bästa möjliga miljövård med stor biologisk mångfald och bevarande av naturresurser. Produktionsmetoden bygger på naturliga ämnen och processer. Ekologisk produktion skapar kollektiva nyttigheter som bidrar till att skydda miljön.

Djurskydd

Stränga djurskyddskrav som tar hänsyn till artspecifika behov är en av den ekologiska produktionens principer. Producenterna ska bland annat välja lämpliga raser och djurhållningsmetoder och bevara djurens hälsa genom att stärka deras naturliga immunförsvar. Djurens välbefinnande måste garanteras genom hela produktionsprocessen.