Ekološko kmetijstvo

Zaupanje potrošnikov

Zaupanje potrošnikov

Več kot 70 % Evropejcev zaupa ekološkim izdelkom, vendar jih skoraj 60 % meni, da potrebujemo boljši sistem nadzora. Pri zaupanju potrošnikov ne gre le za kakovost, gre tudi za varstvo okolja, zagotavljanje dobrih pogojev za živali in spodbujanje razvoja podeželja.

Certifikacija in zaupanje

  • Logotip in oznake EU na ekoloških izdelkih omogočajo hitro in enostavno prepoznavanje ekoloških izdelkov, hkrati pa jamčijo, da ekološki izdelki vedno izpolnjujejo visoke ekološke standarde.
  • Kakovost hrane: 90 % Evropejcev meni, da oznaka „ekološki“ pomeni „brez gensko spremenjenih organizmov“. V tem razdelku boste izvedeli, kako je pri ekološki pridelavi omejena uporaba pesticidov, gnojil in antibiotikov ter kako ekološki kmeti skrbijo za visokokakovostne pridelke s kolobarjenjem in sezonsko pridelavo.
  • Inšpekcijski nadzor in kontrolni pregledi: samo polovica Evropejcev ve, da se mora pri vseh ekoloških pridelovalcih najmanj enkrat na leto opraviti kontrola. Preberite več o celotnem postopku kontrole.
  • Kratka oskrbovalna veriga: Pri ekološkem kmetovanju se močno zmanjšata čas in razdalja, ki sta potrebna, da izdelek pride s kmetije do našega doma.

Okolje

Ekološko kmetovanje združuje najboljše okoljske prakse, visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in ohranjanje naravnih virov. Ekološka pridelava uporablja naravne snovi in postopke, omogoča javne dobrine in varuje okolje.

Dobrobit živali

Uporaba visokih standardov dobrega počutja živali, ki upoštevajo posebne potrebe živali, je eno od načel ekološke živinoreje. Sem sodi izbor ustreznih pasem in živinorejskih praks, kakor tudi ohranjanje zdravja živali s spodbujanjem naravne imunske zaščite živali. Dobrobit živali je treba zagotoviti v celotnem proizvodnem procesu.