Ekologické poľnohospodárstvo

Dôvera spotrebiteľov

Dôvera spotrebiteľov

Viac ako 70 % Európanov vraví, že verí ekologickým produktom. Avšak takmer 60 % z nich je za zlepšenie systému kontroly. Dôvera spotrebiteľov je viac ako len otázka kvality. Je aj o ochrane životného prostredia, poskytovaní dobrých podmienok pre zvieratá a o posilnení rozvoja vidieka.

Certifikácia a dôvera

  • Ekologické logo a označovanie ekologických produktov pomáhajú spotrebiteľom rýchlym a jednoduchým spôsobom rozpoznať ekologické výrobky. Takisto predstavujú významný krok z hľadiska dlhodobého zabezpečenia vysokej úrovne kvality ekologickej výroby.
  • Kvalita potravín – 90 % Európanov sa domnieva, že „ekologické“ alebo „organické“ v zásade znamená bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Informácie o tom, aké sú obmedzenia pre používanie pesticídov, hnojív a antibiotík a ako poľnohospodári v ekologickom poľnohospodárstve vytvárajú kvalitné produkty prostredníctvom striedania plodín a obrábania počas vegetácie.
  • Inšpekcie a kontroly. Iba polovica Európanov vie, že všetci ekologickí producenti musia byť najmenej raz ročne kontrolovaní. Zoznámte sa s kontrolným postupom od začiatku do konca.
  • Krátky dodávateľský reťazec. Ekologické poľnohospodárstvo výrazne skracuje čas a vzdialenosť, ktorú produkty prekonajú od výroby po vašu kuchyňu.

Životné prostredie

Ekologická výroba je kombináciou tých najlepších environmentálnych postupov, vysokej úrovne biodiverzity a zachovania prírodných zdrojov. Ide o spôsob výroby pomocou prírodných látok a postupov. Ekologická výroba prináša ľuďom tovary, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia.

Dobré životné podmienky zvierat

Uplatňovanie prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré rešpektujú ich osobitné potreby, je súčasťou zásad ekologickej výroby. Patrí sem výber vhodných plemien a postupov chovu, ako aj zachovávanie zdravia zvierat podporovaním ich prirodzenej imunologickej obrany. Dobré životné podmienky hospodárskych zvierat sa musia zabezpečiť počas celého výrobného procesu.