Rolnictwo ekologiczne

Zaufanie konsumentów

Zaufanie konsumentów

Ponad 70 proc. Europejczyków stwierdza, że ma zaufanie do produktów ekologicznych. Mimo to prawie 60 proc. z nich popiera usprawnienie systemu kontroli tego sektora. Zaufanie konsumentów nie dotyczy wyłącznie jakości produktów, ale również ochrony środowiska, stwarzania dobrych warunków zwierzętom i rozwoju obszarów wiejskich.

Certyfikacja a zaufanie

  • Dzięki unijnemu logo na produktach ekologicznych i odpowiedniemu etykietowaniu konsumenci mogą łatwo i szybko odróżnić produkty bio od innych. Oznaczenia te mają również gwarantować, że produkty ekologiczne będą spełniać te same, wysokie standardy.
  • Jakość żywności – 90 proc. Europejczyków uważa, że określenie „produkt ekologiczny” z definicji oznacza „nie zawiera GMO”. Dowiedz się, jakie ograniczenia prawne wprowadzono w odniesieniu do pestycydów, nawozów i antybiotyków oraz jak rolnicy uzyskują produkty ekologiczne wysokiej jakości dzięki płodozmianowi i uprawom sezonowym.
  • Inspekcje i kontrole – jedynie połowa Europejczyków wie, że wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją ekologiczną muszą być kontrolowane co najmniej raz w roku. Zobacz, jaki przebieg mają takie kontrole.
  • Krótki łańcuch dostaw – rolnictwo ekologiczne oznacza, że produkt trafia znacznie szybciej z gospodarstwa na nasz stół, również dlatego, że uprawa bądź hodowla ma miejsce bliżej nas.

Środowisko naturalne

Produkcja ekologiczna łączy przyjazne dla środowiska praktyki oraz wysoki stopień różnorodności biologicznej z troską o zachowanie zasobów naturalnych. Jest to metoda produkcji, w której wykorzystuje się naturalne substancje i procesy. Dzięki tym metodom uzyskujemy produkty, które powstają zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Dobrostan zwierząt

Jedną z zasad produkcji ekologicznej jest stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i uwzględnianie potrzeb poszczególnych gatunków. Obejmuje to wybór odpowiednich ras i praktyk hodowlanych, jak również dbanie o zdrowie zwierząt poprzez wspomaganie ich naturalnej obrony immunologicznej. Rolnicy muszą zapewniać dobrostan zwierząt gospodarskich na wszystkich etapach procesu produkcji.