Biologische landbouw

Consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen

Ruim 70% van de Europeanen zegt biologische producten te vertrouwen. Toch is 60% voorstander van een beter controlesysteem. Het consumentenvertrouwen is gebaseerd op meer dan alleen de kwaliteit. Ook milieubescherming, dierenwelzijn en plattelandsontwikkeling zijn heel belangrijk.

Certificering en vertrouwen -

  • Dankzij het EU-logo voor biologische producten kunnen consumenten biologische producten snel en eenvoudig herkennen. Het logo garandeert dat biologische producten altijd van dezelfde hoge kwaliteit zijn.
  • Voedselkwaliteit - 90% van de Europeanen denkt dat "biologisch" ook "GGO-vrij" betekent. Lees meer over de beperkingen op pesticiden, kunstmest en antibiotica en hoe biologische boeren producten van hoge kwaliteit produceren door gewasrotatie en door seizoensproducten te kweken.
  • Inspectie en controle - Slechts de helft van de Europeanen weet dat biologische boeren minsten eens per jaar gecontroleerd worden. Ontdek het controleproces van begin tot eind.
  • Korte toeleveringsketen - Biologische landbouw betekent ook dat de tijd en de afstand tussen de boerderij en uw keuken flink teruggebracht worden.

Milieu

Bij biologische productie worden milieuvriendelijke werkwijzen, bescherming van de biodiversiteit en behoud van natuurlijke hulpbronnen gecombineerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijk middelen en processen. Biologische producten dragen dus bij aan de bescherming van het milieu.

Dierenwelzijn

Bij biologische vleesproductie wordt ook rekening gehouden met dierenwelzijn en met de speciale behoeften van verschillende diersoorten. Zo wordt gekozen voor de meest geschikte rassen en de beste manier om met de dieren om te gaan. Ook worden de dieren gezond gehouden door hun natuurlijke afweer te bevorderen. In het hele productieproces moet rekening worden gehouden met het welzijn van de dieren.