Bioloģiskā lauksaimniecība

Patērētāju uzticība

Patērētāju uzticība

Vairāk nekā 70 % eiropiešu apgalvo, ka viņi uzticas ekoloģiski tīriem produktiem, tomēr gandrīz 60 % vēlas, lai tiktu uzlabota kontroles sistēma. Patērētāju uzticēšanās skar ne tikai kvalitāti. Runa ir arī par vides aizsardzību, labiem apstākļiem dzīvniekiem un spēcīgāku lauku attīstību.

Sertifikācija un uzticēšanās

  • Pēc ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa un marķējuma patērētāji ātri un viegli var atpazīt bioloģiski ražotu produkciju, un tas palīdz garantēt, ka bioloģiskie produkti vienmēr atbilst vienādi augstiem standartiem.
  • Pārtikas kvalitāte — 90 % eiropiešu uzskata, ka “bioloģisks” pēc definīcijas ir “nesatur ĢMO”. Noskaidrojiet, kādi ir ierobežojumi pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku izmantošanai un kā bioloģiskie lauksaimnieki ražo kvalitatīvu produkciju, izmantojot augseku un audzējot sezonas kultūras.
  • Inspekcijas un kontrole. Tikai puse eiropiešu zina, ka visi bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi jākontrolē vismaz reizi gadā. Iepazīstieties ar kontroles procesu no sākuma līdz beigām.
  • Īsa piegādes ķēde. Bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotiem produktiem ir stipri īsāks laiks un attālums no saimniecības līdz patērētājam.

Vide

Bioloģiskajā ražošanā ir apvienota vislabākā vides aizsardzības prakse, liela bioloģiskā daudzveidība un dabas resursu saglabāšana. Tā ir ražošanas metode, pēc kuras izmanto dabiskas vielas un procesus. Bioloģiskā ražošana rada sabiedriskos labumus, kas veicina vides aizsardzību.

Dzīvnieku labturība

Augstu dzīvnieku labturības standartu piemērošana, rēķinoties ar sugas īpašajām vajadzībām, pieder pie bioloģiskās ražošanas principiem. Šeit ietilpst arī piemērotu šķirņu selekcija un lopkopības prakse, kā arī dzīvnieku veselības uzturēšana, veicinot dzīvnieka dabisko imūnsistēmas aizsardzību. Lauksaimniecības dzīvnieku labturība ir jānodrošina visā ražošanas procesā.