Ekologinis ūkininkavimas

Vartotojų pasitikėjimas

Vartotojų pasitikėjimas

Daugiau kaip 70 % europiečių teigia, kad pasitiki ekologiškais produktais, tačiau beveik 60 % iš jų mano, kad reikėtų tobulinti kontrolės sistemą. Vartotojai turi būti tikri ne tik tuo, kad produktai kokybiški, bet ir tuo, kad jie pagaminti tausojant aplinką, tinkamai rūpinantis gyvūnais ir skatinant kaimo plėtrą.

Sertifikavimas ir pasitikėjimas

  • ES ekologiškų produktų logotipas ir ženklinimas suteikia vartotojams galimybę greitai ir lengvai atpažinti ekologiškus produktus. Sukūrus šį logotipą ir ženklinimo sistemą žengtas svarbus žingsnis užtikrinant, kad ekologiški produktai visada atitiktų tuos pačius aukštus standartus.
  • Maisto kokybė. 90 % europiečių mano, kad „ekologiškas“ reiškia „be GMO“. Sužinokite, kaip ribojamas pesticidų, trąšų bei antibiotikų naudojimas ir kaip ekologiškai ūkininkaujantys žemdirbiai gauna kokybišką produkciją taikydami sėjomainą ir laikydamiesi sezoniškumo principo.
  • Patikros ir priežiūra. Tik pusė europiečių žino, kad visi ekologinio ūkio subjektai turi būti bent kartą per metus tikrinami. Sužinokite, kaip vyksta šis procesas nuo pradžios iki galo.
  • Trumpa tiekimo grandinė. Kai ūkininkaujama ekologiškai, atstumas nuo ūkio iki jūsų virtuvės yra daug mažesnis ir produktai jus pasiekia daug greičiau.

Aplinka

Ekologinė gamyba – tai geriausios aplinkosaugos praktikos, didelės biologinės įvairovės ir gamtos išteklių apsaugos derinys. Tai toks gamybos būdas, kai naudojamos natūralios medžiagos ir procesai. Ekologinės gamybos sektoriuje kuriamos viešosios gėrybės, kurios padeda saugoti aplinką.

Gyvūnų gerovė

Aukštų gyvūnų gerovės standartų laikymasis atsižvelgiant į rūšiai būdingus poreikius – tai vienas iš ekologinės gamybos principų. Jis apima tinkamų veislių bei gyvulininkystės praktikos pasirinkimą ir rūpinimąsi gyvūnų sveikata skatinant natūralų gyvūno imuninės sistemos pasipriešinimą. Gyvulių gerovė turi būti užtikrinama per visą gamybos procesą.