Mahepõllumajandus

Tarbija usaldus

Tarbija usaldus

Üle 70% eurooplastest märgivad, et nad usaldavad mahetooteid. Siiski sooviks peaaegu 60% neist, et kontrollisüsteeme tõhustataks. Tarbija usaldus on seotud lisaks kvaliteedile ka muuga. See tähendab samuti keskkonda, loomadele heade tingimuste loomist ning maaelu arengu edendamist.

Sertifitseerimine ja usaldus

  • ELi mahetoote logo ja -märgistus on kiire ja lihtne viis , et tarbijad saaksid mahetoote ära tunda ning oluline samm selle tagamiseks, et mahetoode vastaks alati samadele kõrgetele standarditele.
  • Toiduainete kvaliteet – 90% eurooplastest usub, et „mahetoode” on sama, mis „GMO-vaba”. Uurige, millised piirangud on olemas väetiste, pestitsiidide, ja antibiootikumide puhul ning kuidas mahepõllumajandustootjad toodavad kvaliteetseid tooteid külvikordade ja hooajalise maaharimise kaudu.
  • Inspekteerimine ja kontrollid Vaid pooled eurooplastest teavad, et kõiki mahepõllumajandusettevõtjaid kontrollitakse vähemalt kord aastas. Saage teada, milline on terviklik kontrolliprotsess.
  • Lühike tarneahel. Mahepõllumajandus tähendab, et toote põllumajandusettevõttest teie köögilauale jõudmiseks kuluv aeg ja läbitud vahemaa on võimalikult lühike.

Keskkond

Mahetootmine ühendab parimad keskkonnatavad, kõrgetasemelise bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade säilitamise. Selle tootmismeetodi puhul kasutatakse looduslikke aineid ja protsesse. Mahetootmine võimaldab pakkuda üldsusele kättesaadavaid tooteid, toetades samal ajal keskkonnakaitset.

Loomade heaolu

Loomade heaolu kõrgete standardite kohaldamine, järgides liikide erivajadusi, kuulub mahetootmise põhimõtete hulka. See hõlmab valiku sobivate tõugude ja kasvatustavade valikut, samuti loomade tervishoiu tagamist loomade loomuliku immuunsuse tugevdamise edendamise kaudu. Loomade heaolu peab olema tagatud kogu tootmisprotsessi vältel.