Økologisk landbrug

Forbrugertillid

Forbrugertillid

Over 70 % af Europas befolkning siger, at de har tillid til økologiske produkter. Men næsten 60 % af dem ser gerne en forbedring af kontrolsystemet. Forbrugertillid handler ikke bare om kvalitet. Det handler også om at beskytte miljøet, sikre gode vilkår for dyr og fremme udviklingen i landdistrikterne.

Certificering og tillid

  • EU's økologiske mærkningsordning gør det hurtigt og enkelt for forbrugerne at genkende økologiske varer og er et vigtigt skridt mod at sikre, at økologiske varer altid lever op til de samme høje standarder.
  • Fødevarekvalitet – 90 % af europæerne tror, at "økologisk" pr. definition betyder "GMO-fri". Find ud af, hvilke begrænsninger der findes for pesticider, gødning og antibiotika, og hvordan økologiske landmænd skaber varer af god kvalitet ved hjælp af vekseldrift og dyrkning i den rette sæson.
  • Inspektion og kontrol. Kun halvdelen af europæerne er klar over, at alle økologiske producenter skal kontrolleres mindst én gang om året. Læs om kontrolprocessen fra start til slut.
  • Kort forsyningskæde. Med økologisk landbrug mindskes perioden og afstanden fra jord til bord væsentligt.

Miljø

Økologisk produktion kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet og bevarelse af naturressourcer. Det er en produktionsmetode, hvor der anvendes naturlige stoffer og processer.
Økologisk produktion leverer offentlige goder og bidrager på samme tid til at beskytte miljøet.

Dyrevelfærd

Høje standarder for dyrevelfærd, som tager højde for de forskellige arters særlige behov er ét af principperne i økologisk produktion. Det omfatter udvælgelse af passende racer og opdrætsmetoder samt opretholdelse af dyresundheden ved at styrke dyrets naturlige immunforsvar. Husdyrenes velbefindende skal sikres gennem hele produktionsprocessen.