Ekologické zemědělství

Důvěra spotřebitelů

Důvěra spotřebitelů

Podle průzkumu důvěřuje produktům ekologického zemědělství více než 70 % Evropanů. Přesto by téměř 60 % z nich bylo pro zlepšení systému kontroly. Důvěra spotřebitelů však nezávisí pouze na kvalitě. Spotřebitelé se zajímají také o ochranu životního prostředí, slušné podmínky chovu zvířat a napomáhání rozvoji venkova.

Certifikace a důvěra v kvalitu

  • Logo a označování ekologické produkce EU umožňuje spotřebitelům rychle a snadno rozpoznat ekologické produkty a navíc zajišťuje, že všechny produkty ekologického zemědělství splňují stejně přísné normy.
  • Kvalita potravin – 90 % Evropanů si myslí, že „ekologický“ v zásadě znamená totéž co „bez geneticky modifikovaných organismů“. Přečtěte si informace o tom, jaká existují omezení pro používání pesticidů, hnojiv a antibiotik, a jak ekologicky hospodařící zemědělci zvyšují kvalitu své produkce pomocí střídání plodin a dodržování vegetačního období.
  • Inspekce a kontroly. Pouze polovina Evropanů ví, že všechny ekologické hospodářské subjekty musí projít minimálně jednou za rok kontrolou. Zajímá vás, jak tyto kontroly probíhají?
  • Krátký dodavatelský řetězec. Zásadou ekologického zemědělství je, že potraviny se ke spotřebitelům dostanou v kratším čas a z menší vzdálenosti.

Životní prostředí

Ekologická produkce spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti a ochranu přírodních zdrojů. Jedná se o metodu produkce, která využívá přírodních látek a procesů. Ekologické zemědělství vytváří veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí.

Dobré životní podmínky zvířat

K zásadám ekologického zemědělství patří dodržování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a respektování specifických potřeb pro chov jednotlivých druhů. To zahrnuje výběr vhodných plemen a chovatelských postupů, jakož i péči o zdraví zvířat opírající se o podporu přirozené imunologické obrany zvířat. Dobré životní podmínky hospodářských zvířat musí být zajištěny v průběhu celého výrobního procesu.