Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Otwarte farmy - Z miasta do kraju

Otwarte farmy - Z miasta do kraju

Otwarte farmy - Z miasta do kraju

Czemu mają służyć otwarte farmy?

Mieszkańcy miast mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że rolnicy produkujący żywność wysokiej jakości odgrywają również ważną rolę w ochronie środowiska i rozwoju społeczności wiejskich.

Na otwartej farmie dzieci i dorośli mogą zapoznać się z codziennym życiem rolników i dowiedzieć się więcej o rolnictwie oraz o produkcji żywności.

W jaki sposób zorganizować otwartą farmę?

Więcej informacji o otwartych farmach i tym, jak stworzyć otwartą farmę we współpracy z istniejącymi sieciami i inicjatywami, znaleźć można w ulotce Otwarte farmy — Z miasta do kraju [2 MB]