Agriculture and rural development

Otvorené farmy – preklenutie vzdialenosti medzi mestom a vidiekom

Otvorené farmy – preklenutie vzdialenosti medzi mestom a vidiekom

Otvorené farmy – preklenutie vzdialenosti medzi mestom a vidiekom

Prečo otvoriť farmu verejnosti?

Ľudia žijúci v mestách a veľkomestách si neuvedomujú, že popri produkcii vysokokvalitných a výživných potravín poľnohospodári zohrávajú významnú úlohu v tom, že pomáhajú životnému prostrediu a rozvoju miestnych komunít.

Dni otvorených fariem sú preto výbornou príležitosťou, vďaka ktorej môžu mladí ľudia a dospelí zistiť, ako vyzerá každodenný život poľnohospodárov, a oboznámiť sa s poľnohospodárstvom a spôsobom, akým sa vyrábajú naše potraviny.

Ako zorganizovať dni otvorenej farmy?

Viac informácií o otvorených farmách a zorganizovaní vlastného podujatia v spolupráci s exitujúcimi sieťami a iniciatívami nájdete v letáku Otvorené farmy – preklenutie vzdialenosti medzi mestom a vidiekom [2 MB]