Agriculture and rural development

Dani otvorenih vrata na farmama – most između sela i grada

Dani otvorenih vrata na farmama – most između sela i grada

Dani otvorenih vrata na farmama – most između sela i grada

Zašto otvaramo vrata farmi?

Ljudi koji žive u gradovima možda čak ni ne shvaćaju da, osim što proizvode visokokvalitetnu hranu, poljoprivrednici imaju i važnu ulogu u zaštiti okoliša i razvoju ruralnih zajednica.

To je razlog zašto su dani otvorenih vrata na farmama odličan način da mladi i odrasli iskuse svakodnevni život poljoprivrednika i nauče više o poljoprivredi i načinu proizvodnje hrane.

Otvorite svoju farmu!

Da biste saznali više o danima otvorenih vrata na farmama i kako možete organizirati vlastito događanje u suradnji s postojećim mrežama i inicijativama, pročitajte brošuru

"Dani otvorenih vrata na farmama – most između sela i grada" [2 MB]