Zemědělství a rozvoj venkova

Otevřené farmy – překonání rozdílů mezi městy a venkovem

Otevřené farmy – překonání rozdílů mezi městy a venkovem

Otevřené farmy – překonání rozdílů mezi městy a venkovem

Proč otevřít farmu veřejnosti?

Lidé žijící ve městech si možná ani neuvědomují, že zemědělci nejen produkují vysoce kvalitní potraviny, ale že též hrají významnou úlohu při ochraně životního prostředí a zajištění prosperity venkovských komunit.

Právě proto představují dny otevřených farem pro mládež i dospělé výbornou příležitost k tomu, aby okusili každodenní život zemědělců a dozvěděli se více o zemědělství a způsobu výroby našich potravin.

Jak uspořádat akce týkající se otevřených farem?

Další informace o otevřených farmách a organizaci vlastních akcí ve spolupráci se stávajícími sítěmi a iniciativami naleznete v letáku „Otevřené farmy – Překonání rozdílů mezi městy a venkovem“ [2 MB]