Земеделие и развитие на селските райони

Отворени стопанства - сближаване между града и селото

Отворени стопанства - сближаване между града и селото

Отворени стопанства - сближаване между града и селото

Защо дадено стопанство се отваря за обществеността?

Хората, които живеят в малки и големи градове, е възможно да не осъзнават, че фермерите не само произвеждат висококачествена храна, но също така играят важна роля в опазването на околната среда и в осигуряването на просперитет за селските общности.

Ето защо отворените стопанства са чудесен начин за младежите и възрастните да изпитат ежедневния живот на фермерите и да научат повече за селското стопанство и начина, по който се произвежда храната ни.

Как се организират прояви с отворено стопанство?

За да научите повече за отворените стопанства и как да организирате Ваша собствена проява в сътрудничество със съществуващите мрежи и инициативи, прочетете брошурата "Отворени стопанства - сближаване на града със селото" [2 MB]