Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Länder utanför EU --  |   -- Traditionella uttryck --  |   -- Tillkännagivande till allmänheten --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

"E-Bacchus" är en databas med skyddade traditionella uttryck i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013.

  • Datum för senaste ändring – EU-länder: onsdag, 08 maj 2019 00:00:00
  • Datum för senaste ändring – Länder utanför EU: torsdag, 07 februari 2019 14:20:06
  • Datum för senaste ändring – Traditionella uttryck: fredag, 28 februari 2020 12:27:47
  • Datum för senaste synkronisering av databasen: måndag, 20 januari 2020 22:01:34
  • Antal besökare: 634964 .