Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Unia Europejska --  |   -- Kraje trzecie --  |   -- Określenia tradycyjne --  |   -- Ogłoszenie --  |   -- Kontakt --  |   -- Informacje --  
 

Unijny rejestr chronionych nazw pochodzenia (ChNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) przeniesiono!

Od 1 kwietnia 2019 r. nowy elektroniczny rejestr „eAmbrosia – unijny rejestr oznaczeń geograficznych” umożliwia łatwy dostęp do informacji na temat win o chronionych nazwach pochodzenia (ChNP i ChOG), w tym do informacji o statusie (złożony wniosek, opublikowana specyfikacja produktu lub produkt zarejestrowany), specyfikacji produktu oraz odniesień do podstawy prawnej. Zaktualizuj link:

https://ec.europa.eu/geographical-indications-register