Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Eiropas Savienība --  |   -- Trešās valstis --  |   -- Tradicionālie apzīmējumi --  |   -- Paziņojums sabiedrībai --  |   -- Kontakti --  |   -- Informācija --  
 

ES Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN) reģistrs ir mainīts!

No 2019. gada 1. aprīļa jauns elektronisks reģistrs “eAmbrosia — ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrs” nodrošina vieglu piekļuvi informācijai par vīna ACVN un AĢIN, t. sk. par tā statusu (pieteikums iesniegts, publicēts vai reģistrēts), produkta specifikāciju un atsauci uz juridisko pamatu. Lūdzu, atjauniniet grāmatzīmes:

https://ec.europa.eu/geographical-indications-register