Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Länder utanför EU --  |   -- Traditionella uttryck --  |   -- Tillkännagivande till allmänheten --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

"E-Bacchus" är en databas med   


-  registret över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013,   


-  skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar i länder utanför EU som även gäller i EU, enligt bilaterala vinhandelsavtal mellan EU och de berörda länderna,   


-  skyddade traditionella uttryck i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013.

  • Datum för senaste ändring – EU-länder: onsdag, 08 maj 2019 00:00:00
  • Datum för senaste ändring – Länder utanför EU: torsdag, 07 februari 2019 14:20:06
  • Datum för senaste ändring – Traditionella uttryck: onsdag, 13 februari 2019 13:18:32
  • Datum för senaste synkronisering av databasen: måndag, 21 oktober 2019 22:01:52
  • Antal besökare: 505868 .