Jordbruk och landsbygdsutveckling

Framtiden för EU:s jordbrukspolitik

Framtiden för EU:s jordbrukspolitik

Framtiden för EU:s jordbrukspolitik
Framtiden för EU:s jordbrukspolitik

Den gemensamma jordbrukspolitiken är en levande politik som alltid har anpassats efter förutsättningarna. Den senaste tidens utveckling på de globala jordbruksmarknaderna och EU:s nya åtaganden för klimat och hållbar utveckling innebär att politiken måste ändras igen för att hantera vår tids utmaningar.

Därför inledde kommissionen den 2 februari 2017 ett öppet samråd om jordbrukspolitikens framtid och en konsekvensbedömning för att se hur politiken kan förenklas och moderniseras.

Resultaten av samrådet presenteras på en konferens i Bryssel den 7 juli och kommer tillsammans med kommissionens egen analys att ligga till grund för ett meddelande om jordbrukspolitiken som ska läggas fram före slutet av 2017.

Syftet är att beskriva hur jordbrukspolitiken bättre kan bidra till kommissionens tio prioriteringar och målen för hållbar utveckling.
 

Vad händer nu?

  • Meddelande om en modernare och enklare jordbrukspolitik i EU: före slutet av 2017.
     

Bakgrund

Samrådet bygger på olika initiativ från 2016, bland annat förklaringen Cork 2.0, den årliga konferensen om utsikterna för jordbrukspolitiken, grupperna för civil dialog och rapporten från arbetsgruppen för jordbruksmarknaderna.
 

Läs mer

EU:s lagstiftningsprocess