Kmetijstvo in razvoj podeželja

Prihodnost SKP

Prihodnost SKP

Prihodnost SKP
Prihodnost SKP

Skupna kmetijska politika (SKP) je politika, ki živi in se prilagaja spremenljivim okoliščinam. Zaradi novih razmer na svetovnem kmetijskem trgu ter novih zavez EU na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja se mora SKP znova spremeniti, da bo lahko odgovorila na izzive 21. stoletja.

Evropska komisija je zato 2. februarja 2017 začela posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, vključno z oceno učinka, da bi bolje razumela, kako lahko sedanjo politiko poenostavi in posodobi.

Komisija bo ugotovitve posvetovanja predstavila na konferenci 7. julija v Bruslju in jih skupaj z analizo sedanjega stanja na terenu vključila v sporočilo o posodobitvi in poenostavitvi SKP, ki ga bo pripravila pred koncem leta 2017.

Sporočilo bo med drugim pokazalo, kako lahko SKP bolje prispeva k 10 prednostnim nalogam Komisije in k ciljem trajnostnega razvoja.
 

Naslednji koraki

  • Sporočilo o posodobitvi in poenostavitvi SKP: pred koncem leta 2017
     

Osnovne informacije

Posvetovanje je nadaljevanje številnih dogodkov v letu 2016, denimo deklaracije iz Corka 2.0, letne konference o obetih, dela redne skupine za civilni dialog o SKP ter poročila delovne skupine za kmetijske trge.
 

Več informacij

Zakonodajni postopek EU