Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Budúcnosť SPP

Budúcnosť SPP

Budúcnosť SPP
Budúcnosť SPP

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je živá politika, ktorá sa vždy prispôsobila meniacim sa okolnostiam. Nedávny vývoj na svetových poľnohospodárskych trhoch a nové záväzky EÚ v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja znamenajú, že SPP treba ďalej upraviť, aby jej účel zodpovedal výzvam 21. storočia.

To je dôvod, prečo Európska komisia 2. februára 2017 začala konzultáciu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane posúdenia vplyvu s cieľom lepšie pochopiť, v ktorých oblastiach možno súčasnú politiku zjednodušiť a zmodernizovať.

Výsledky verejnej konzultácie budú predstavené na konferencii 7. júla v Bruseli a spolu s analýzou súčasného stavu, ktorú Komisia realizuje priamo v teréne, budú slúžiť ako podklad pre oznámenie o modernizácii a zjednodušení SPP do konca roka 2017.

Jedným z cieľov oznámenia je ukázať, ako môže SPP prispieť k 10 hlavným prioritám Komisie a cieľom udržateľného rozvoja.
 

Ďalšie kroky

  • Oznámenie o modernizácii a zjednodušení SPP: pred koncom roka 2017
     

Súvislosti

Konzultačný proces sa opiera o celý rad krokov podniknutých v roku 2016 – vyhlásenie Cork 2.0, výročnú konferenciu o perspektívach poľnohospodárstva, pravidelné zasadnutia skupiny pre občiansky dialóg o SPP a správu pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF).
 

Ďalšie informácie

Proces tvorby práva EÚ