Agricultură şi dezvoltare rurală

Viitorul PAC

Viitorul PAC

Viitorul PAC
Viitorul PAC

Având în vedere evoluțiile recente de pe piețele agricole globale și noile angajamente ale UE privind combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă, politica agricolă comună (PAC) trebuie reformată din nou, pentru a face față acestor provocări.

La data de 29 noiembrie 2017, Comisia Europeană a prezentat o comunicare în care sunt conturate ideile privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii. Comunicarea vine în urma unei consultări privind viitorul politicii agricole comune (PAC), având scopul de a favoriza o mai bună înțelegere a modului în care ar putea fi simplificată și modernizată politica actuală.

 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

Comunicarea propune o serie de modificări la nivelul PAC, scopul lor principal fiind simplificarea politicii și garantarea celui mai bun raport calitate-preț. Pe lângă faptul că prezintă domeniile prioritare în care trebuie să acționeze viitoarea PAC, comunicarea recomandă și o abordare mai flexibilă a punerii în aplicare a politicii pentru a garanta rezultate cât mai eficiente.

Combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului reprezintă principala provocare cu care se confruntă UE, iar PAC trebuie să joace un rol mai important în acest demers – nu doar pentru a-i proteja pe agricultori de impactul schimbărilor climatice, ci și pentru a garanta că agricultura nu contribuie la înrăutățirea situației. Noi obiective stricte vor fi stabilite la nivelul UE pentru a ajuta agricultura să contribuie pe deplin la îndeplinirea angajamentelor internaționale ale UE în materie de schimbări climatice și sustenabilitate.

Tot la nivel european va fi elaborat și un set de instrumente bazate pe metode care și-au demonstrat eficacitatea. Țările membre vor avea libertatea să selecteze instrumentele pe care doresc să le utilizeze pentru a obține rezultatele scontate, ținând cont de contextul lor național. Fiecare țară din UE își va elabora propriul plan strategic – aprobat de Comisie – în care va prezenta modul în care intenționează să-și îndeplinească obiectivele. Nu se va mai pune accent pe conformitate, ci se va acorda mai multă atenție monitorizării progreselor și garantării faptului că finanțarea este canalizată spre rezultate concrete. Trecerea de la o abordare de tip soluție universală la o abordare adaptată înseamnă că politica și implicațiile sale concrete vor fi mai aproape de cei care le implementează pe teren.

Sprijinul pentru agricultori va continua prin intermediul sistemului de plăți directe, dar comunicarea recunoaște că modul în care sunt distribuite în prezent aceste plăți trebuie revizuit. Documentul prezintă o serie de opțiuni posibile menite să garanteze că plățile sunt distribuite mai echitabil și sunt mai bine orientate, atât la nivelul statelor membre, cât și în interiorul fiecărui stat în parte.

Alte propuneri includ:

 • încurajarea utilizării tehnologiilor moderne pentru sprijinirea fermierilor pe teren și sporirea transparenței și a certitudinii pe piață
 • luarea de măsuri suplimentare pentru a-i încuraja pe tineri să se implice în agricultură, inclusiv elaborarea unei abordări mai coerente cu fiecare stat membru
 • abordarea preocupărilor cetățenilor cu privire la producția agricolă durabilă, inclusiv la sănătate, alimentație, risipa de alimente și bunăstarea animalelor
 • garantarea faptului că PAC rămâne coerentă cu alte politici ale UE în ceea ce privește comerțul, migrația și dezvoltarea durabilă
 • crearea la nivelul UE a unei platforme privind gestionarea riscurilor și identificarea modalităților optime de a-i ajuta pe fermieri să facă față nesiguranței legate de climă, de volatilitatea pieței și de alte riscuri.

Propuneri legislative complete cu privire la modul concret de realizare a obiectivelor schițate în comunicare vor fi prezentate de Comisia Europeană în prima jumătate a anului 2018, după publicarea propunerii privind bugetul pe șapte ani al UE post-2020 (așa-numitul cadru financiar multianual).

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Simplificarea

Fișă informativă: Agricultura și PAC în UE

Fișă informativă: Sprijinirea agricultorilor

Fișă informativă: PAC și mediul

Fișă informativă: Agricultura, noua versiune

 

Rezultatele consultării

Rezultatele consultării care s-a desfășurat timp de trei luni, începând cu data de 2 februarie 2017, au fost prezentate în cadrul unei conferințe care a avut loc la 7 iulie, la Bruxelles. Ele scot în evidență consensul cu privire la următoarele aspecte:

 • menținerea unei politici agricole comune puternice la nivelul Uniunii Europene
 • valoarea adăugată a unei politici agricole comune
 • provocările viitoare (nivel de trai decent pentru agricultori, mediul și schimbările climatice)
 • nevoia unei politici mai simple și mai eficace.

Rezultatele consultării publice

Pe parcursul perioadei de consultare de trei luni, Comisia Europeană a primit peste 320 000 de răspunsuri, mai ales din partea cetățenilor.

Alături de analiza situației actuale efectuată de Comisie în teritoriu, aceste concluzii vor fi integrate într-o comunicare privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii.

Sinteza rezultatelor

 

Etapele următoare

 • Propunerile de buget (cadrul financiar multianual): mai 2018
 • Ansamblul de propuneri legislative cu privire la modul concret de îndeplinire a obiectivelor schițate în comunicare (prima jumătate a anului 2018)

 

Context

Comunicarea și procesul anterior de consultare pleacă de la o serie de evenimente și documente din 2016: declarația de la Cork 2.0, conferința anuală privind perspectivele agricole, concluziile grupului de dialog civil privind PAC și raportul Grupului operativ pentru piețele agricole (AMTF).

Documente de referință privind provocările cu care se confruntă agricultura și zonele rurale

 

Informații suplimentare

Procesul legislativ al UE