Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik
Fremtiden for den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik er en levende politik, som altid er blevet tilpasset de skiftende omstændigheder. Den seneste udvikling på de globale landbrugsmarkeder og EU's nye forpligtelser vedrørende klimaforandringer og bæredygtig udvikling betyder, at landbrugspolitikken endnu en gang skal tilpasses, så den kan imødegå det 21. århundredes udfordringer.

Derfor lancerede Europa-Kommissionen den 2. februar 2017 en høring om fremtiden for den fælles landbrugspolitik, som omfattede en konsekvensanalyse, for bedre at forstå, hvordan den nuværende politik kan forenkles og moderniseres.

Resultaterne af høringen vil blive præsenteret på en konference den 7. juli i Bruxelles og vil sammen med Kommissionens egen analyse af den aktuelle situation ligge til grund for en meddelelse om modernisering og forenkling af landbrugspolitikken inden udgangen af 2017.

Meddelelsen skal blandt andet vise, hvordan landbrugspolitikken bedre kan bidrage til Kommissionens 10 nøgleprioriteter og til målene for bæredygtig udvikling.
 

De næste skridt

  • Meddelelse om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik: inden udgangen af 2017
     

Baggrund

Høringsprocessen bygger på en række skridt, der blev taget i 2016, bl.a. Cork 2.0-erklæringen, den årlige Outlook-konference, gruppen for regelmæssig borgerdialog om den fælles landbrugspolitik og rapporten fra taskforcen for landbrugsmarkederne.
 

Læs mere

EU's lovgivningsproces